Dr. Margittai Linda

egyetemi tanársegéd

Érdeklődési terület: Európa és Magyarország két világháború közötti története, holokauszt és más népirtások, antiszemitizmus és etnikai diszkrimináció, szélsőjobboldali pártok és mozgalmak Magyarországon és Európában, nácizmus, fasizmus.

E-mail: margittailinda@gmail.com
Telefon: +36 62 544 464 

Iroda: Petőfi Sándor sgt. 30-34. („Petőfi épület”), 125. szoba

Margittai Linda egyetemi tanársegéd a Szegedi Tudományegyetem Jelenkortörténeti Tanszékének munkatársa, továbbá oktatóként részt vesz a tanszéken működő Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Program munkájában. Fő kutatási területe a holokauszt, etnikai diszkrimináció, etnikai kapcsolatok, továbbá a szélsőjobboldal huszadik századi története.

2009-ben szerzett történelem szakos bölcsész és tanár diplomát a Szegedi Tudományegyetemen. Doktori (PhD) disszertációját ugyanitt védte meg 2019-ben. 

Tudományos kutatói munkásságának kezdetén, egyetemi évei alatt bekapcsolódott a jeruzsálemi Yad Vashem Levéltár Karsai László egyetemi tanár és Molnár Judit docens által vezetett Magyarországi Kutatócsoportjának munkájába, melynek egészen a legutóbbi időkig aktív tagja volt (2006-2019). Ezzel párhuzamosan számos hazai és külföldi szakmai projektben vett részt, egyebek mellett a washingtoni Holokauszt Emlékmúzeum európai oral history dokumentációs projektjében (2010-2011) és a magyarországi nyilaskeresztes párt társadalmi bázisát vizsgáló, Karsai László által vezetett OTKA-kutatásban (2012-2015). Doktori kutatásai során több tudományos ösztöndíj támogatásában részesült, így a jeruzsálemi Yad Vashem Intézet (2010-11), az Európai Holokauszt-kutatási Infrastruktúra (2012), a Gábor Várszegi Alapítvány (2012), valamint a Claims Conference ösztöndíjaiban (2013-2015).

Rendszeresen tart előadásokat magyarországi és nemzetközi konferenciákon, workshopokon. Magyar és angol nyelven írt tanulmányainak közlői között megtalálható a Yad Vashem Intézet, a bukaresti Elie Wiesel Intézet Holocaust – Study and Research című folyóirata, a müncheni Institut für Zeitgeschichte által gondozott European Holocaust Studies, a Hungarian Historical Review és a Múltunk.

Szakmai önéletrajz

Margittai Linda

Születési hely és idő: Békéscsaba, 1983. május 13.
Munkahely címe: Szegedi Tudományegyetem, BTK, Jelenkortörténeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
Tel./fax:  +36 62 544 464
E-mail: margittailinda@gmail.com

Munkahely

2016–

Szegedi Tudományegyetem, Jelenkortörténeti tanszék (egyetemi tanársegéd)

Felsőfokú tanulmányok

2010–2019

SZTE Történettudományi Doktori Iskola, Jelenkor Program
PhD disszertáció címe: „Zsidókérdés a Délvidéken 1941–1944”
Témavezető: Dr. habil. Molnár Judit tanszékvezető egyetemi docens (SZTE ÁJK, Politológia Tanszék)
Opponensek: Prof. Dr. Karsai László professor emeritus (SZTE BTK, Jelenkortörténeti Tanszék); Dr. Gidó Attila kutató, osztályvezető (Romániai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár)

2001–2007

SZTE BTK, történelem szak
Történelem szakos bölcsész és tanár oklevél
Diplomamunka címe: „Zsidóellenes földbirtokpolitikai rendelkezések végrehajtása Hódmezővásárhelyen, 1939–1945”
Témavezető: dr. Karsai László egyetemi tanár (SZTE BTK, Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék)
Opponens: Dr. habil. Molnár Judit egyetemi docens (SZTE ÁJK, Politológia Tanszék)

2002–2007

SZTE BTK, kommunikáció szak
Újságírás és kommunikációelmélet specializáció
(Abszolutórium)

Nyelvtudás

angol (felsőfokú írás és társalgás)
olasz (alapfokú olvasás és társalgás)
német, francia, holland, szerb (alapfokú olvasás, szövegértés)

Tudományos ösztöndíjak

2010–2011

Fund for Research of the Holocaust in Hungary and Hungarian Jewish History endowed by Dr. Laszlo N. Tauber in honor of his daughter Dr. Ingrid D. Tauber, The International Institute for Holocaust Research at Yad Vashem

2012

The Gábor Várszegi Endowment The J. and O. Winter Fund Fellowship

2013–2015

Claims Conference – The Saul Kagan Fellowship in Advanced Shoah Studies

Konferenciák, workshopok

Történelem és politika – régen és most. Modern Minerva Alapítvány – Kodolányi János Főiskola. 2010. november 12., Budapest
(előadás címe: A Baross Szövetség szerepe a zsidótörvények végrehajtásában)

Szemelvények ötszáz év magyar történelméből. Szegedi Tudományegyetem, Történettudományi Doktori Iskola. 2011. április 8., Szeged
(előadás címe: A Baross Szövetség a Délvidéken, 1941–1944)

Fiatal történészek és társadalomtudósok konferenciája 2012. Modern Minerva Alapítvány – Kodolányi János Főiskola. 2012. október 12., Budapest
(előadás címe: „Árjásítás” vagy „nacionalizálás”? „Őrségváltás” a Délvidéken 1941–1944)

The Annual Saul Kagan Fellowship Summer Workshop. United States Holocaust Memorial Museum. 2013. június 23–27., Washington D. C., USA

The Emergence of Fascism in Europe: the Social Origins of Members and Volunteers of Fascist Parties and Movements. European Social Science History Conference 2014. 2014. április 25., Bécs, Ausztria
(előadás címe: The Socio-Political Dynamics of Membership in the Hungarian Arrowcross Party; dr. Karsai Lászlóval és dr. Lippényi Zoltánnal közösen)

A nagypolitikától a hétköznapokig. A magyar holokauszt 70 év távlatából. Szegedi Tudományegyetem – Yad Vashem – Szegedi Zsidó Hitközség. 2014. május 14–15., Szeged
(előadás címe: „Őrségváltó” szervezetek a Délvidéken. Társadalmi szerepvállalás, együttműködés és érdekkonfliktusok a zsidótörvények végrehajtásában, 1941–1944)

The Annual Saul Kagan Fellowship Summer Workshop. Yad Vashem Institute for Advanced Shoah Studies. 2014. június 29–július 3., Jeruzsálem, Izrael
(előadás címe: The Jewish Question in Occupied Voivodina 1941–1944: An Overview)

Kamenyec-Podolszkijtól Auschwitzig. Nemzetközi tudományos és emlékkonferencia a magyar zsidóság 1944-es deportálásának hetvenedik évfordulója alkalmából. A Wesley János Lelkészképző Főiskola Soá és Kereszténység Kutatóintézete – The Hickey Center for Interfaith Studies and Dialogue at Nazareth College of Rochester. 2014. október 12., Budapest
(előadás címe: „Hideg napok” és enyhülés. A magyar hatóságok délvidéki zsidópolitikája, 1941–1944)

The Holocaust and European Societies. Social Processes and Social Dynamics. International Conference of the Center for Holocaust Studies at the Institute of Contemporary History, Munich. 2014. október 23–25., München, Németország
(előadás címe: Hungarian Civil Society Organizations’ Involvement in the Aryanization Process in the Southern Province 1941–1944)

The Holocaust in Southeastern Europe. International Conference. Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum – Elie Wiesel National Institute for the Study of the Holocaust in Romania. 2015. május 25–26., Bukarest, Románia
(előadás címe: Economic Aryanization in Northern Transylvania 1940–1944. Intentions, Considerations, and Realities)

The Annual Saul Kagan Fellowship Summer Workshop. United States Holocaust Memorial Museum. 2015. június 21–25., Washington D. C., USA
(előadás címe: The Jewish Question in Occupied Voivodina 1941–1944: Ethnic Cleansing and Population Transfer)

“Always Hungarian”. The Jews of Hungary through the Vicissitudes of the Modern Era. International Conference at the Dahan Center, Bar Ilan University. 2016. május 30–31., Ramat Gan, Izrael
(előadás címe: Jews, South Slavs, Germans, Hungarians: Ethnic Relations, Anti-Semitism, and Social Solidarity in Hungarian-Occupied Vojvodina)

International Workshop in Slavic and Eurasian Studies. The UCL School of Slavonic and East European Studies, Hokkaido University, University of Szeged. 2016. szeptember 19–26., London és Szeged
(előadás címe: Wartime Voivodina and the „Jewish Question” in the Context of a Multi-Ethnic Society)

3rd International Workshop in Slavic and Eurasian Studies. The UCL School of Slavonic and East European Studies, Hokkaido University, University of Szeged. 2017. szeptember 11–17., Szeged
(előadás címe: State Politics and Civil Society Participation in the Ethnic Reengineering of Wartime Voivodina: Cooperation and Conflicts of Interests)

Történelem és erőszak. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2019. évi konferenciája. 2019. augusztus 29–31., Szeged
(előadás címe: Antiszemita erőszak a Délvidéken – Zsidó reakciók és interpretációk)

Tudományos kutatómunka, részvétel szakmai projektekben

2006-tól

Yad Vashem Levéltár Magyarországi Kutatócsoportja (Kutatócsoport-vezető: prof. dr. Karsai László, SZTE)

2006–2011

„Az egyetemet végzett értelmiségi elit rekrutációja, képzése és európai kapcsolathálója a 20. században, különös tekintettel a foglalkozási, nemi, regionális, felekezeti és nemzetiségi egyenlőtlenségekre” (Projektvezető: prof. dr. Karády Viktor egyetemi tanár, Central European University, Budapest, Jewish Studies Program)

2010–2011

Oral History Documentation Project in Europe. United States Holocaust Memorial Museum (Projektigazgató: Nathan Beyrak)

2011

Hungarian Historical Social Mobility Datafile 1850–1950. Utrecht University/ICS. Lippenyi, Z., Van Leeuwen, M.H.D., Maas, I., Margittai, L.

2011

Litigation between Holocaust Victims of Bank Theft, Plaintiffs v. Magyar Nemzeti Bank, et. al., Defendants; United States District Courts, Illinois (kutatói asszisztens és szakértői jelentés társszerzője, dr. Karsai Lászlóval közösen)

2011

Raoul Wallenberg Egyesület ndash; Holokauszt Emlékközpont, „Régen volt? Hogy is volt?” vetélkedő középiskolás diákoknak a holokauszt történéseiről, embermentőkről

2012–2013

Raoul Wallenberg’s Presentation in Hungarian Schoolbooks. (Projektvezető: Nadav Kaplan, University of Haifa)

2012–2015

A Magyarországi Nyilaskeresztes Párt társadalmi összetétele. Adatbank és történeti–szociológiai elemzés. Az OTKA által támogatott kutatási projekt. SZTE Jelenkortörténeti Tanszék (Projektvezető: dr. Karsai László)

2017

Kutatás az 1947. évi XVIII. törvénycikkben (Párizsi Békeszerződés) a „gazdátlan zsidóvagyonra” vonatkozóan meghatározott kártérítési igények megállapítása érdekében. A hazai bankok részvétele az „uratlan” zsidó vagyon kezelésében, 1945–1950. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány (Projektvezető: dr. Gecsényi Lajos)

2019–2023

A „jégre tett” strasshofi deportáltak. A magyar-zsidó kényszermunka története és emlékezete Bécsben és környékén 1944–1945-ben. Az NKFI által támogatott kutatási projekt. SZTE Politológia Tanszék (Vezető kutató: dr. Molnár Judit)

Válogatott publikációk

  • Zsidó ellenállás a Délvidéken, 1941–1944. Múltunk, 2019/4. sz. 12–53.
  • Hungarians, Germans, and Serbs in Wartime Vojvodina: Patterns of Attitudes and Behaviors towards Jews in a Multiethnic Border Region of Hungary. In: Fischer, Gaëlle – Mezger, Caroline (eds.): The Holocaust in the Borderlands : Interethnic Relations and the Dynamics of Violence in Occupied Eastern Europe. Göttingen: Wallstein Verlag, 2019. 85–112.
  • Antiszemita numerus clausus a bácskai középiskolákban 1941–1944. Bácsország, 85. sz. (2018) 79–87.
  • „Őrségváltó” szervezetek a Délvidéken. Társadalmi szerepvállalás, együttműködés és érdek-konfliktusok a zsidótörvények végrehajtásában 1941–1944. In: Molnár Judit (szerk.): A nagypolitikától a hétköznapokig. Budapest: Balassi, 2016. 59–73.
  • Economic Aryanization in Northern Transylvania 1940–1944: Intentions, Considerations, and Realities. Holocaust. Studii şi cercetări (Holocaust. Study and Research), VII. évf. 1. sz. (8)/2015, 111–136.
  • “Changing of the Guard” Within and Beyond the Trianon Border. Two Case Studies: Hódmezővásárhely and Szabadka, 1938–1944. The Holocaust in Hungary, 1. Selected Papers of the Tauber Fund for Research on the Holocaust in Hungary and Hungarian Jewish History. Jerusalem: Yad Vashem–The International Institute for Holocaust Research, 2014.
  • Antiszemitizmus, nacionalizmus, racionalizmus: „őrségváltás” és orvosszakma a visszacsatolt Délvidéken. Bácsország, 2014/2. sz. 26–34.
  • A Baross Szövetség szerepe a zsidótörvények és -rendeletek végrehajtásában. In: Strausz Péter – Zachar Péter Krisztián (szerk.): Sorsfordulók és mindennapok – Tanulmányok a 19–20. századi magyar és egyetemes történelemről. Modern Minerva Könyvek. Budapest: Heraldika, 2011. 212–231.

Teljes publikációs lista

Jelenlegi kurzusok

A „fasizmus korszaka” Európában (szem.)

A holokauszt és az európai társadalmak (szem.)

A jelenkori magyar történelem alapjai (ea.)

Az 1918-1945 közötti magyar történelem forrásai (szem.)

Contemporary History: Practice and Method (szem.)

Erőszak a történelemben (szem.)

Háborúk és népirtások: politikai erőszak a 20. században (szem.)

Magyarország története a Horthy-korszakban (szem.)

Major Controversies in Contemporary History (szem.)

Népirtások évszázada (szem.)

Political Violence in the 20th Century (szem.)

Politikai erőszak és népirtások a 20. században (szem.)

Szélsőjobboldali mozgalmak és pártok a 20. századi Európában (szem.)

Tettesek, kívülállók, áldozatok a holokausztban (szem.)

Oktatási tevékenység a tanársegédi állás előtt, illetve vendégoktatóként

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Jelenkortörténeti Tanszék, 2015/16. I. félév:

Holokauszt és más népirtások a 20. században (előadás, dr. Karsai Lászlóval közösen)

Holokauszt a filmművészetben (szeminárium, dr. Karsai Lászlóval közösen)

 

Central European University, 2016/17. téli szemeszter:

Political Radicalism in Global Perspective (előadás-sorozat, több előadóval közösen; kurzusfelelős: dr. Constantin Iordachi)