Az SZTE Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Programjának magyar, illetve angol nyelvű képzésén részt vevő PhD-hallgatók változatos kutatási témákat vizsgálnak. Az alábbiakban röviden bemutatjuk doktori hallgatóinkat.

2015-ben felvett hallgató

Szakál Veronika
Kutatási téma: A magyar közvélemény-kutatás története, 1960–1980
e-mail: verszak@gmail.com

2016-ban felvett hallgatók

Klacsmann Borbála
Kutatási téma: a magyar holokauszttúlélők kárpótlása és jóvátétele
További érdeklődési terület: a holokauszt mikrotörténete és hosszútávú következményei
e-mail cím: bklacsmann@gmail.com
Interjú Klacsmann Borbálával

Pap Eliza
Kutatási téma: Az újpesti zsidóság története (1938–1945)
További érdeklődési terület: múzeum, közösségi munka, olvasás, futás, túrázás, néptánc és népzene
e-mail cím: pap.eliza23@gmail.com 

Sargi, Islam
Kutatási téma: The Kurdish Political Movement and the Universities in Turkey, 1960–1980
e-mail: iszeged509@gmail.com

2017-ben felvett hallgatók

Bezha, Anastas
Kutatási téma: The Austro-Hungarian Invasion Zone in Albania During WWI
e-mail: anastasbezha@yahoo.com

Floutier, Jérémy
Kutatási téma:
Erdély képe Magyarországon és Romániában az oktatás tükrében a II. világháború végétől a rendszerváltozásig (1945–1990)
e-mail: jeremy.floutier@hotmail.fr
Interjú Jérémy Floutier-val

Gorcsa Oszkár
Kutatási téma:
A magyarországi szerb hadifoglyok története a Nagy Háborúban
További érdeklődési terület:
az első világháború története, az Osztrák–Magyar Monarchia története, nemzetiségi mozgalmak története a Monarchiában
e-mail: gorcsa6@gmail.com

Lengyel Ádám
Kutatási téma: Amerikai harci kutató-mentőakciók elmélete és gyakorlata
További érdeklődési terület: modernkori hadtörténet, amerikai történelem, hidegháború, napjaink konfliktusai, terrorizmus története
e-mail: adamlengyel92@gmail.com

2018-ban felvett hallgatók

Bondarenko, Dmytro
Kutatási téma: The Monarchist Counter-revolution in Central and Eastern Europe, 1918–1920: A Comparative Analysis 
További érdeklődési terület: history of revolutions and counter-revolutions, dissolution of the Russian and the Austro-Hungarian empires, nation-state building in Central and Eastern Europe, WWI
E-maildbond70@gmail.com 

Mezey Csaba Bence
Kutatási téma: 1945-75 közötti fegyveres konfliktusok a Távol-Keleten (Malajzia, Indokína, Vietnam)
További érdeklődési terület: civil-katonai együttműködés, COIN stratégiák

Szabó Levente Gábor
Kutatási téma: Autoriter rendszerek összehasonlító elemzése: Japán és az európai illiberális rezsimek
További érdeklődési terület: Japán története, hadtörténet, globalizáció történet, modernizáció történet, technikatörténet
e-mail: levriker@gmail.com

2019-ben felvett hallgatók

Gönder, Hasan
Kutatási téma: Modernization and Professionalization in Turkey’s Rural Areas
További érdeklődési terület: Turkish, Hungarian and Chinese political history in the 20th century
E-mail: hasangonder001@gmail.com

Kiss Szandra
Kutatási téma: Űrkorszak, űrverseny és hidegháborús propaganda
További érdeklődési terület: Szovjetunió története, hidegháború története, propaganda a 20. században
e-mail: bundijo@gmail.com

2020-ban felvett hallgatók

Bessenyei Vanda
Kutatási téma: Csehszlovák koncepciós perek, magyar-csehszlovák állambiztonsági kapcsolatok 1948-1954
További érdeklődési terület: magyar és csehszlovák koncepciós perek reprezentációja a szovjet sajtóban, szovjet-magyar és csehszlovák-szovjet állambiztonsági kapcsolatok története
e-mail: bessenyei.wanda@gmail.com

Dávid Benjámin
Kutatási téma: Gyoma és Endrőd társadalmi és népesedési viszonyai a két világháború árnyékában
További érdeklődési terület: Magyarország társadalomtörténete a 20. században , Békés megye
története a 20. században, numizmatika
e-mail: d.ben0269@gmail.com

Domján Máté
Kutatási téma: Az Egyesült Államok Tengerészgyalogsága kétéltű műveleteinek fejlődése
További érdeklődési terület: hadtörténet, az első és második világháború története, az USA
történelme
e-mail: domjan.mate@gmail.com

Manojlović, Mirjana
Kutatási téma: Quality of life in Yugoslavia and Hungary 1945-1990: A comparative analysis
További érdeklődési terület: Social history of Europe, history of ideas, history of the Balkans
e-mail: mirjana.man88@gmail.com

Vágfalvi Zoltán
Kutatási téma: Vallási felekezetekhez kötődő társadalmi szervezetek politikai szerepének változásai a dualizmus időszakában és a Horthy-korszakban
További érdeklődési terület: Titkosszolgálatok, ügynökkérdés a 20. századi Magyarországon
e-mail: vagfalvi.zoltan@gmail.com

2021-ben felvett hallgató

Zsiga Nikoletta
Kutatási téma: A 20. századi afrikai népirtások összehasonlítása
További érdeklődési terület: holokauszt, 20-21. századi népirtások, etnikai tisztogatások, népirtástörténet