Hírek

Interjú Bencsik Péterrel
2023. február 21.

Interjú Bencsik Péterrel

Egyetemünk honlapján megjelent Panek Sándor interjúja Bencsik Péterrel. Kollégánkat a 20. századi határokról és a határ menti konfliktusokról kérdezték annak apropóján, hogy tavaly két kötete is megjelent a témában. Az interjú teljes szövege itt olvasható.

Megosztás
Tomka Béla a BBC World Service műsorában
2023. január 24.

Tomka Béla a BBC World Service műsorában

Munkatársunkat, Tomka Bélát szakértőként meghívták a BBC World Service The Forum című műsorába, mely a ,,The worst inflation in history” címet viseli. A beszélgetést január végén sugározza a csatorna, s átveszi a Nagy-Britanniában fogható BBC4 is. Ezt követően felkerül a BBC podcast-sorozatába, s itt hallgatható meg.

Megosztás
Autoriter és hibrid rendszerek történetisége
2022. december 7.

Autoriter és hibrid rendszerek történetisége

Kalmár Melinda az NKE EJKK Molnár Tamás Kutatóintézet Politikai rezsimek. Demokrácia, autokrácia, diktatúra című  konferenciáján tartott előadást Autoriter rezilienciák. A modern autoriter rendszerek történetisége címmel. Kiemelte, hogy a 20. századi központosító rendszerek időbeli és térbeli kapcsolódásainak együttes vizsgálata hozzájárulhat a modernkori változatos autoriter rendszerek működésének megértéséhez.

Megosztás
Futball és globalizáció
2022. november 15.

Futball és globalizáció

„Nincsenek már mieink”: futball- és globalizációtörténet, magyar akcentussal címmel Baráth Katalin előadást tartott a Politikatörténeti Intézet és a CEU Demokrácia Intézet Sport és politika a 20. században c. konferenciáján. Kiemelte, hogy a globalizációtörténet kutatása milyen új lehetőségeket nyújt a sport, azon belül a futball történeti megközelítésére, a későbbiekben pedig arról beszélt, hogyan kapcsolódott be a magyar futball a globális futballvérkeringésbe.

Megosztás
Jövővíziók a globális koordinátarendszerben
2022. november 4.

Jövővíziók a globális koordinátarendszerben

Az NKE EJKK Molnár Tamás Kutatóintézet Politikai gondolkodás és rendszerválság a nyolcvanas években című konferenciáján tartott előadásában (Hosszú rendszerváltás. A nyolcvanas évek formációs víziói) Kalmár Melinda kiemelte, hogy a kelet-közép-európai rendszerváltások nem elszigetelt jelenségek voltak, a válság és az átalakulás kényszere is évtizedekre visszanyúló globális késztetésekre vezethetők vissza.

Megosztás
Tisztelgő kötet Karsai Lászlónak
2022. október 13.

Tisztelgő kötet Karsai Lászlónak

“Ellenállni a gonosznak” címmel megjelent a Karsai László 70. születésnapja alkalmából tartott konferencia előadásait tartalmazó kötet. A könyv ünnepélyes bemutatójára a mai napon került sor a kötet szerkesztője, Margittai Linda, valamint Tomka Béla és az ünnepelt közreműködésével.

Megosztás
Tamás Ágnes cikke a vizuális történelemről
2022. október 7.

Tamás Ágnes cikke a vizuális történelemről

Az Aetas folyóirat Elmélet és módszer című rovatában megjelent Tamás Ágnes tanulmánya, amely a a történettudományos képelemzés megújításának kérdését vizsgálja. A tanulmány szövege letölthető innen.

Megosztás
Az osztrák-magyar határ a 20. században
2022. szeptember 14.

Az osztrák-magyar határ a 20. században

Bencsik Péter plenáris előadásával kezdődött meg az osztrák–magyar határ 20. századi történetéről rendezett nemzetközi konferencia Szombathelyen. Az előadás átfogóan ismertette a nyugati határ menti térség múlt századi sajátosságait, három kiemelt szempontja a territorializálódás, a határrezsimek és az erőszak kérdése volt.

Megosztás
Megjelent Bencsik Péter új kötete
2022. augusztus 23.

Megjelent Bencsik Péter új kötete

A Routledge kiadónál megjelent Bencsik Péter új könyve, Border Regimes in Twentieth Century Europe címmel. A kötet a jelenkori európai határrezsimek első angol nyelvű összehasonlító elemzése, amelyet a szerző a globalizációs és territorializációs hullámok keretén belül vizsgál.

Megosztás
Tamás Ágnes docensi kinevezése
2022. július 1.

Tamás Ágnes docensi kinevezése

Tamás Ágnes 2022. június 30-án vette át a docensi kinevezéséről szóló okiratot egyetemünk vezetőitől. Az elismeréshez ezúton is gratulálunk! További információk az egyetem honlapján olvashatók az eseményről.

Megosztás
Bencsik Péter új kötete
2022. március 18.

Bencsik Péter új kötete

Megjelent kollégánk, Bencsik Péter Demarkációs vonaltól államhatárig című könyve, amely a Trianon 100 MTA-Lendület Kutatócsoport és az MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport keretei között készült. A kötet célja az, hogy a hétköznapok szintjén és mikrotörténeti jelleggel közelítse meg a trianoni határ közelében élt emberek történetét, elsősorban a helyi társadalom konfliktusain keresztül ábrázolva a territorializálódás folyamatát.

Megosztás
Megjelent Kalmár Melinda új könyve
2021. december 10.

Megjelent Kalmár Melinda új könyve

Korporatív, szovjet, hibrid címen megjelent Kalmár Melinda új kötete, amely a szerző Történelmi galaxisok vonzásában című nagy hatású monográfiájának egyszerre szűkített és bő­vített változata. A könyv fókuszában a szovjetvariáns rendszerek globális beágyazottsága, illetve fokozatos felpuhulása, hibridizálódása áll. Bővebb információ a kiadó honlapján olvasható.

Megosztás
Tomka Béla jelölése az MTA levelező tagjának
2021. december 5.

Tomka Béla jelölése az MTA levelező tagjának

A Magyar Tudományos Akadémia II. (Filozófiai és Történettudományok) Osztálya az MTA levelező tagjának jelölte tanszékvezetőnket, Tomka Bélát. Ajánlói Gyáni Gábor, Kövér György, Orosz István, Rainer M. János és Romsics Ignác voltak. Az elismeréshez gratulálunk! További információk a Magyar Tudomány folyóirat honlapján olvashatók.

Megosztás
Tamás Ágnes új kötete
2021. december 3.

Tamás Ágnes új kötete

Alig pár héttel az előző könyve megjelenése után ismét új kötettel jelentkezett Tamás Ágnes. A magyar parlament karikatúrákon (1867-1989) című kötetet az Országház Könyvkiadó jelentette meg. A könyvbe bele is lehet nézni a kiadó honlapján.

Megosztás
Megjelent Deák Ágnes és Tamás Ágnes közös kötete
2021. november 5.

Megjelent Deák Ágnes és Tamás Ágnes közös kötete

Sziszifuszok küzdelme: Kormányzat és sajtópolitika Magyarországon 1860–1875 címmel megjelent munkatársunk, Tamás Ágnes új, korábbi témavezetőjével közösen jegyzett kötete. A kötet fülszövegéből idézve: a kiegyezés lelkes napjaiban még „az ujra felvirradt sajtószabadságot” ünnepelték az újságírók, de alig néhány hónap múlva az ellenzék már „alkotmányos cenzurá”-ról beszélt.

Megosztás