Dr. Melinda Kalmár

Senior Research Fellow

Fields of interest: operation and ideology of 20th century authoritarian systems; the formation and operation of the Soviet and Soviet variant systems

E-mail: kalmar.melinda59@gmail.com
Phone: (+36) 62-546-774

Office: Egyetem utca 2, room 3231

Melinda Kalmár is a senior research fellow at the Department of History, University of Szeged. Her main fields of research are the operation and ideology of 20th century authoritarian systems; the formation and operation of the Soviet and Soviet variant systems and their civilizational contexts, information and communication policy, culture, cultural policy and cultural institutions, celebrations, cults, symbolism.

Curriculum Vitae

Dr. Melinda Kalmár 

Office address: Department of Contemporary History, University of Szeged, Egyetem utca 2, Szeged H-6722, Hungary
Tel.: (+36) 62-546-774, fax: (+36) 62-544-464
E-mail: kalmar.melinda59@gmail.com

Studies and Degrees

She graduated from József Attila University in 1984. Her majors were: Hungarian and World literature and language – History. She gained the dr. univ. degree in Hungarian Literature in 1987, then in 1998 her PhD degree in Literary Studies. 

Positions Held / Academic Employment

1984-1991

Researcher of the Institute of Literary Studies, Hungarian Academy of Sciences 

1991-2016

Independent scholar

2016-

Senior research fellow at University of Szeged, Department of Contemporary History

Professional Affiliations

2016-

Member of the editorial board: Eruditio-Educatio

2016-

Member of the editorial board: COJOURN: A multidisciplinary journal of international affairs

2016-

Advisory board member: Cold War History Research Center, Budapest

2018-

Member: sub-committee of the history of WW II of the Hungarian Academy of Sciences (HAS)

1991–1992

Scholarship: Soros Foundation – research of media history and censorship

1991–1998

Scholarship: HAS Committee for Contemporary History; Hungarian Research Fund (OTKA), Head of a research group: – information policy and censorship

1998–1999

Scholarship: Hungarian Ministry of Culture – Soros Foundation (collective research) Publication of the records of the Opposition Roundtable and the National Roundtable in 1989. Vols. I – IV.

1999–2000

Scholarship: Ministry of Education – Soros Foundation – Project on Openness in Eastern Europe and the Former Soviet Union – Hungarian Research Project (collective research). Publication of the records of the Opposition Roundtable and the National Roundtable in 1989. Vols. V-VIII. (collective research)

1998–2001

Post-doctoral scholarship: Hungarian Research Fund – Eötvös Loránd University Budapest ( ELTE ), Institute for the Theory of Art and Media Research (individual research)

2005-2006

Scholarship: HAS George Lukács Archives – Hungarian Research Fund (collective research).

2009–2010

Scholarship: Hungarian Cultural Fund (individual research)

2019-

Member: HAS – Szeged University – ELTE Research Group for the History of Globalization (collective research).

Self-authored books

In the Pull of Historical Galaxies: Hungary and the Soviet System 1945–1990. Budapest – New York: CEU Press, 2023.

Korporatív, szovjet, hibrid [Corporative, Soviet, Hybrid] Budapest: Osiris, 2021, 301 pp.

Történelmi galaxisok vonzásában. Magyarország és a szovjetrendszer 1945–1990 [In the Pull of the historical galaxies. Hungary and the Soviet system 1945–1990] Budapest: Osiris, 2014, 776 pp.

Ennivaló és hozomány. A kora kádárizmus ideológiája [Food and Dowry. The ideology of early Kádárism] Budapest: Magvető, 1998. 281 pp.

Edited volumes, edition of sources

Students on the Cold War: New findings and interpretations. Co-ed.: Csaba Békés, Budapest: Corvinus University of Budapest, 2019, 488 pp.

A rendszerváltás forgatókönyve. V-VIII. [The Roundtable Talks of 1989] Co-eds.: Bozóki András, Elbert Márta, Révész Béla, Ripp Erzsébet, Ripp Zoltán, Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2000, 2655 pp.

A rendszerváltás forgatókönyve. I-IV. [The Roundtable Talks of 1989] Co-eds.: Bozóki András, Elbert Márta, Kalmár Melinda, Révész Béla, Ripp Erzsébet, Ripp Zoltán, Budapest: Magvető Kiadó, 1999.  2477 pp. 

Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra, 1956–1963 [Closed, confidential, numbered. Information Policy and Censorship, 1956-1963] Co-eds.: Cseh Gergő, Kalmár Melinda, Pór Edit, Budapest: Osiris, 1999. 541 pp.

Political Transition in Hungary, 1989-1990. A Compendium of Declassified Documents and Chronology of Events. Co-eds.: Csaba Békés, Malcolm Byrne, Zoltán Ripp, Miklós Vörös, National Security Archive, Cold War History Research Center, 1956 Institute, Budapest, 1999, 430 pp. 

Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990 [Political Transition in Hungary, 1989-1990] Dokumentumok. Társzerk.: Békés Csaba, Malcolm Byrne, Ripp Zoltán, Vörös Miklós, National Security Archive, Hidegháború-történeti Kutatóközpont, 1956-os Intézet, 1999. 600 pp. 

Selected articles and contributions to edited volumes

Nagy Imre és Kádár János. A politikai ellenállás és együttműködés paradoxonjai [Imre Nagy and János Kádár. Paradoxes of political resistance and cooperation] KORUNK (KOLOZSVÁR) 2018, 29:2, 97-104.

A sztálinizmus kelet-közép-európai esélyei. A népi demokratikus elkanyarodás. [Opportunities for Stalinism in Central and Eastern Europe. The people’s democratic turn] In: Gyarmati, György; Pihurik, Judit (szerk.) Metszetek bolsevizmusról, sztálinizmusról. Magyar Történelmi Társulat, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Kronosz Kiadó, Budapest, 2018, 133-162.

Socialist or Realist: The Poetics of Politics in Soviet Hungary. In: Evgeny, Dobrenko; Natalia, Jonsson-Skradol (szerk.) Socialist Realism in Central and Eastern European Literatures under Stalin : Institutions, Dynamics, Discourses.  Anthem Press, Cambridge, Egyesült Királyság, 2018, 123.

(-Csaba, Békés): Hungary and the Cuban Missile Crisis: Selected Documents, 1961-1963. In: Ostermann, Christian (szerk.) COLD WAR INTERNATIONAL HISTORY PROJECT BULLETIN, Woodrow Wilson Center Press, Washington, 2012, 410-462.

A történeti tudat sokszínűsége [The diversity of historical consciousness]. In: Vargyas, Zoltán (szerk.) Mit kezdjünk vele? Kádár János (1912–1989)  XX. Század Intézet, Budapest, 2007, 100-108.

Az optimalizálás kísérlete. Reform-modell a kultúrában 1965–1973 [An attempt at optimization. The reform model in culture, 1965–1973] In: Rainer, M János (szerk.) „Hatvanas évek” Magyarországon.  1956-os Intézet, Budapest, 2004, 161-198.

Versuch der Optimierung. Reformmodell in der Kultur 1965-1973. In: „Die Sechziger Jahre” in Ungarn. (hrsg. Rainer M. János) Gabriele Schäfer Verlag, Herne. 2009, 159–205.

Az emberi tényező. Ideológiai átalakulás a hetvenes években [The human factor. Ideological transformation in the seventies] In: Majtényi György, Szabó Csaba (szerk.) Rendszerváltás és Kádár-korszak. Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára, Kossuth Kiadó, Budapest, 2008, 523–540.

An attempt at optimization. The reform model in culture, 1965–1973. In: György Péteri (ed.) The Sixties in Hungary. Trondheim University, 2005. 53-82.

From ‘Model Change’ to Regime Change: The Metamorphosis of the MSZMP’s Tactics in the Democratic Transition. In: The Roundtable Talks of 1989 (Ed.: András Bozóki) CEU Press, 2002. 41–69.

Political transition in Hungary in 1989. Bulletin, Cold War International History Project, Woodrow Wilson Center for Scholars, Washington DC., 2001, Winter Issue, 73–87. (with Csaba Békés)

Modellváltástól a rendszerváltásig. Az MSZMP taktikájának metamorfózisa a demokratikus átmenetben [From ‘Model Change’ to Regime Change: The Metamorphosis of the MSZMP’s Tactics in the Democratic Transition] In: Bozóki, András; Karácsony Gergely; Masát, Ádám (szerk.) Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2000, 283-307.

Lukács és a koegzisztencia [Lukács and coexistence] BESZÉLŐ 2 :7, 1997, 184-191.

Az ideológiaközvetítő nyilvánosság szerkezetváltozása [The restructuring of the ideology mediator public] HOLMI 1995, 7:11, 1603-1617.

Az irodalmi élet szerkezetváltozása 1956–1962 [[The restructuring of the literary life] HOLMI 1997, 9:1, 78-95.

A politika poétikája: Irodalomideológia az ötvenes évek első felében [The politics of poetics: Literary ideology in the first half of the fifties] HOLMI, 1993, 5, 715-730.

Értelmezési kísérletek. Nádas Péter: Emlékiratok könyve [Interpretation experiments] VIGILIA 1988, 53:2, 135-138.

Teljes vagy egész [Complete or whole] BESZÉLŐ, 1999, 4:6, 72-75.

Full publication list 

Publications for downloading:
ResearchGate
Academia.edu
Szaktars.hu

History of Hungary after 1945 

The establishment, operation and disintegration of the Soviet system, the change of regime in Hungary

Modern totalitarian states and autocracies

Source, ideology, historical interpretation

Turning points and continuities in the history of post-1945 Hungary

The Soviet Model and Differences: System variations and dissidents

The basics of contemporary history

Hungary in the period of state socialism and change of regime

Basic works of contemporary history writing

Advanced Historiography

Historians Debate