Kutatási érdeklődés

19–20. századi hazai és külföldi vizuális források, elsősorban élclapok, illetve karikatúrák kutatása, ellenségképek és sztereotípiák összehasonlító elemzése, valamint sajtótörténet és sajtóirányítás.

Részvétel kutatási projektekben és kutatócsoportokban

2017

SZTE BTK Identitás- és Kultúrakutató Központ, fiatal kutató

2017

Államhatalom és politikai sajtó Magyarországon (1861–1875), NKFI, közreműködő

2016

Eötvös József levelezésének kiadása (MTA BTK, Filozófiai Intézet), NKFI, közreműködő

2014–2016

Élclapok nemzetiség- és ellenségképei a párizsi békék között (1919–1947), OTKA PD, témavezető

2013

MTA-ELTE Válságtörténeti kutatócsoport, közreműködő