Tamás Ágnes, egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Jelenkortörténeti Tanszék oktatója. Fő kutatási területe a 19–20. századi hazai és külföldi vizuális források, elsősorban élclapok, illetve karikatúrák kutatása, ellenségképek és sztereotípiák összehasonlító elemzése, valamint sajtótörténet és sajtóirányítás.

2008-ban szerzett történelem-német szakos tanári oklevelet a Szegedi Tudományegyetemen. Ugyanitt védte meg 2012-ben doktori (PhD) disszertációját. 2021-ben habilitált a Pécsi Tudományegyetemen. 2022-ben nevezték ki docenssé.

PhD-értekezésében az 1860-as és 1890-es évek élclapjainak nemzetiségi sztereotípiáit hasonlította össze, majd kutatásait OTKA posztdoktori ösztöndíjjal folytatta, s az 1914 és 1947 közötti időszak ellenségképeit elemezte karikatúrákon. Következő kutatási témája a sajtóirányítás témakörét járja körbe a kiegyezést követő években elsősorban levéltári kutatásokra alapozva (NKFI-projekt). Ezzel párhuzamosan 2013 óta több kutatócsoport munkájában vett (MTA-ELTE Válságtörténeti kutatócsoport), illetve vesz (SZTE BTK Identitás- és Kultúrakutató Központ, Eötvös József levelezésének kiadása) részt. Rendszeresen előad hazai és külföldi konferenciákon, valamint publikál magyar és idegen nyelven. 

A Szegedi Tudományegyetemen előbb az Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszéken (Modernkori Magyar Történeti Tanszék) oktatott a dualizmus korához kapcsolódó és kutatásmódszertani tárgyakat. A Jelenkortörténeti Tanszéken historiográfiát és Magyarország Horthy-korszakbeli történetéről szóló kurzusokat tart. 2019 óta a Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Program titkára.