Válogatott közlemények

Propagandakarikatúrák ellenségképei Szarajevótól Párizsig. Budapest: Kalligram, 2017.

Nemzetiségek görbe tükörben. 19. századi nemzetiségi sztereotípiák Magyarországon. Pozsony: Kalligram, 2014.

Himnusz- és Szózat-paródiák a kiegyezést követő évek élclapjaiban (1867–1872). Irodalomismeret, 2018. 4. sz. 73–91.

Election campaign tools in Hungarian humour magazines in the second half of the 19th century. European Journal of Humour Research, 2018. Vol. 2. 40–59.

Karikatúrák a propaganda szolgálatában (1939–1944). Századok, 2017. 2. sz. 407–442.

Old-new enemies in Hungarian and Yugoslav caricatures after the Second World War (1945–1947). Istraživanja, 2017. No. 28. 171–188.

„Monsieur János, valójában mit akar? Különben is, a glóbuszát meghagytam Önnek!” Területveszteségek és gyarapodások élclapok karikatúráin (1919–1921). Aetas, 2016. 2. sz. 52–69.

Névmagyarosítás, személy- és földrajzi nevek az élclapokban a tiszaeszlári vérvád időszakában (1882–1883). Névtani Értesítő, 2015. 37. sz. 157–168.

Teljes publikációs lista (MTMT)