Selected publications

Propagandakarikatúrák ellenségképei Szarajevótól Párizsig [The depictions of enemy in propaganda caricatures from Sarajevo to Paris]. Budapest: Kalligram, 2017.

Nemzetiségek görbe tükörben. 19. századi nemzetiségi sztereotípiák Magyarországon [National groups in twisted mirror. National stereotypes in Hungary in the 19th century]. Pozsony: Kalligram, 2014.

Himnusz- és Szózat-paródiák a kiegyezést követő évek élclapjaiban (1867–1872) [Parodies of Himnusz and Szózat in comic papers after the Compromise (1867–1872)]. Irodalomismeret, 2018. 4. sz. 73–91.

Election campaign tools in Hungarian humour magazines in the second half of the 19th century. European Journal of Humour Research, 2018. Vol. 2. 40–59.

Karikatúrák a propaganda szolgálatában (1939–1944) [Cartoons in the service of propaganda (1939–1944)]. Századok, 2017. 2. sz. 407–442.

Old-new enemies in Hungarian and Yugoslav caricatures after the Second World War (1945–1947). Istraživanja, 2017. No. 28. 171–188.

„Monsieur János, valójában mit akar? Különben is, a glóbuszát meghagytam Önnek!” Területveszteségek és gyarapodások élclapok karikatúráin (1919–1921) [„Monsieur John, what is it exactly that you want? Anyhow, I have left your Globe for you!” Territorial losses and expansion in the cartoons of satirical papers (1919–1921)]. Aetas, 2016. 2. sz. 52–69.

Névmagyarosítás, személy- és földrajzi nevek az élclapokban a tiszaeszlári vérvád időszakában (1882–1883) [The adoption of Hungarian family names; personal and place names in humour magazines in the period of the Tiszaeszlár Affair (1882–1883)]. Névtani Értesítő, 2015. 37. sz. 157–168.

Full publication list