A Regional Statistics c. folyóiratban megjelent Tomka Béla angol nyelvű tanulmánya a trianoni békeszerződés gazdasági hatásairól, egyelőre online-first formában: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2020/rs100101.pdf

A tanulmány igyekszik korrigálni a békeszerződés gazdasági következményeivel kapcsolatos mítoszokat. Mindenekelőtt arra mutat rá,  hogy a Trianon utáni Magyarország gazdasági teljesítménye nemzetközi összehasonlításban nem volt gyengébb, mint a dualizmus időszakában megfigyelhető relatív teljesítmény. Ennek fő okai között szerepel, hogy a természeti erőforrások már a két világháború között sem tartoztak a gazdasági növekedés legfontosabb tényezői közé, hanem sokkal inkább a gazdaság szerkezeti változásai, a technológiai fejlődés és a humán tőke voltak a fejlődés hajtóerői, melyeket kevéssé érintett a békeszerződés.

Megosztás