Előadás
Szegedi Tudományegyetem, Jelenkortörténeti Tanszék
Bencsik Péter, Tomka Béla

Az előadás célja, hogy a hallgatók megismerjék az 1918 utáni egyetemes történelem legfontosabb tényeit, folyamatait és összefüggéseit, s ezáltal képesek legyenek más kurzusokon mélyebb tudás megszerzésére. Az előadások problémaorientált bevezetést nyújtanak a 20–21. századi egyetemes történelembe, vagyis az események kronologikus szempontú tárgyalása mellett átfogóbb jellegű kérdések megvitatására is sor kerül, melyre alkalmat ad a nemzetközi történetírás témához kapcsolódó, szerteágazó vitáinak bemutatása. A politikai fejlemények mellett hangsúlyt kapnak a világban – s ezen belül különösen Európában – a 20–21. században lezajlott társadalmi és gazdasági változások is. 

Az előadások témái

 1. Bevezetés. A jelenkortörténet kutatása és sajátosságai
 2. Politikai eszmék és ideológiák a 20–21. században
 3. Nemzetközi diplomáciai kapcsolatok a 20–21. században
 4. Nyugat-Európa államai és az Egyesült Államok belpolitikája a 20. században
 5. Kelet-Európa a két világháború között
 6. Kelet-Európa a második világháború után
 7. Az Európán kívüli világ a 20. században
 8. Népesség és család a 20–21. századi Európában 
 9. Gazdasági átalakulások a 20. században és azon túl. A globalizáció
 10. A társadalomszerkezet változásai a jelenkori Európában 
 11. A jóléti állam kezdetei és fejlődése 
 12. A fogyasztói társadalom kialakulása. Kultúra a 20–21. században
 13. Az európai integráció főbb mozgatói, intézményei és folyamata

Tematika és előadás

Az előadás teljes tematikája és a hozzá kapcsolódó fogalomjegyzék letölthető.