Globális folyamatok, helyi változatok

Mikor kezdődött a globalizáció, s milyen módon terjedt? Miként befolyásolták a globális folyamatok és összeköttetések a gazdasági, politikai és társadalmi fejlődést a világ különböző részein, s ezek között Magyarországon a 20. század során? Mikor láthatjuk a globalizáció térnyerését, s mikor annak lelassulását, esetleg visszájára fordulását? Az ehhez hasonló kérdések csak hosszú távú perspektíva alkalmazásával válaszolhatók meg, s éppen ennek alkalmazása a célja a 2019-ben alakult Globalizációtörténeti Kutatócsoportnak. 

SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport

A Kutatócsoport vezetője: Tomka Béla, DSc, tszv. egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem, BTK, Jelenkortörténeti Tanszék)

A Kutatócsoport tagjai: Baráth Katalin, Bencsik Péter, Bódy Zsombor, Kalmár Melinda, Keller Márkus, Koloh Gábor, Nagy Péter, Simonkay Márton

Kutatási téma: Globalizációs hullámok és territorialitás Magyarországon a 19-20. században összehasonlító perspektívában

A Kutatócsoport weboldala elérhető itt.