Dr. Baráth Katalin

egyetemi adjunktus

Érdeklődési terület: historiográfia, társadalomtörténet, szépirodalom.

e-mail: barath.katalin@szte.hu
Telefon: (+36) 62-546-795

Iroda: Petőfi Sándor sgt. 30-34. („Petőfi épület”), 125. szoba

Baráth Katalin egyetemi adjunktus a Szegedi Tudományegyetem Jelenkortörténeti Tanszékének munkatársa, továbbá oktatóként részt vesz a tanszéken működő Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Program munkájában.

Zentán (Szerbia) született. 2003-ban szerzett magyar-történelem szakos diplomát az ELTE-n. Ugyanitt szerezte meg PhD-fokozatát 2013-ban.
Kutatási területe: historiográfia, társadalomtörténet.

Egy évtizedet töltött el a reklámiparban mint szövegíró.

Kiterjedt irodalmi munkássággal rendelkezik (regények, novellák, forgatókönyvek stb.), előszeretettel dolgoz fel történelmi témákat.

Elérhetőségei:
https://www.facebook.com/barathkatalinkonyvek/
https://moly.hu/alkotok/barath-katalin
http://afeketezongora.blogspot.com/

Szakmai önéletrajz

Baráth Katalin

Munkahely címe: SZTE BTK Jelenkortörténeti Tanszék
E-mail: sztojkovicspikszi@gmail.com
Telefon: +36 62 544 464 

Szakképzettség

magyar nyelv és irodalom szakos előadó (ELTE BTK, 2003), történelem szakos előadó (ELTE BTK, 2003)

PhD-fokozat

2013, ELTE BTK, Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program

Kutatási terület

historiográfia, társadalomtörténet

Ösztöndíj, támogatás

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (2014)
Nemzeti Kulturális Alap (2016)

Munkahelyek

2003–2010

Sylva reklámügynökség (copywriter)

2010–2013

Rebel Rouse reklámügynökség (senior creative)

2015

Well reklámügynökség (senior copywriter)

Egyéb információ

Írói munkáit rendszeresen szemlézi a kritika és a sajtó.

Főbb forgatókönyv- és drámaírói művei:

Örkény István drámaírói ösztöndíj (2015)

Hátország – történelmi rádiódráma a Magyar Média Mecenatúra támogatásával (író, rendező, producer, 2015)

Nők a front mögött – történelmi dokumentumfilm-forgatókönyv a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatásával (2016)

Ida és az aranygyapjú – 25 részes ifjúsági hangjátéksorozat a Magyar Média Mecenatúra pályázatának támogatásával (író, rendező, producer, 2018–2019)

Vesztegzár – történelmi dráma, forgatókönyv-fejlesztés a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával (2019)

A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata (Szerbia) éves drámapályázatának győztese 3 alkalommal, legutóbb az Anyáskodók című történelmi vígjátékkal (2019)

Regényei

Ida és az aranygyapjú (Konkrét Könyvek, 2003)

A fekete zongora (Agave Könyvek, 2010)

A türkizkék hegedű (Agave Könyvek, 2011)

A borostyán hárfa (Agave Könyvek, 2012)

Az arany cimbalom (Agave Könyvek, 2014)

Arkangyal éjjel (Agave Könyvek, 2016)

Historiográfia:
elsősorban a történetírás és az irodalom érintkezései állnak kutatásai fókuszában, úgy a módszereket, mint a témákat illetően.

Társadalomtörténet:
a kevéssé kutatott rétegek mindennapjait igyekszik vizsgálni, kiváltképpen a parasztságot, azon belül a nők életkörülményeit, különös tekintettel a Tisza menti Bácska (ma Szerbia) régiójára.

Ösztöndíj, támogatás:
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (2014)
Nemzeti Kulturális Alap (2016)

Válogatott publikációk

A nyelv figuráskertje. Budapesti Könyvszemle (BUKSZ) 14. évf. (2002) 2. sz. 156–167.

„Pedig a történet egy és oszthatatlan”. Identitásválság és rituális önmeghatározás: a Történelmi Társulat centenáriumi ünnepsége (1967).
Aetas, 31. évf. (2016) 4. sz. 98–114.

Súlyosbító körülmények. Női vádlottak az első világháború hátországi büntetőbírósága előtt. Korall, 71. sz. (2018) 69–86.

„Higgyék el nekem, nem a tapsaikra vágyom”: Jelenetek Andics Erzsébet életútjából. In: Szilágyi Adrienn (szerk.) Hét társulati elnök. Budapest: Magyar Történelmi Társulat, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018. 175–206.

Nép, nemzet, futball. Az „angol játék” globalizációjának kezdetei. Századok 154. évf. (2020) 6. sz. 1207–1233.

“Gegenpressing”. Az első stadionépítési láz részvénytársaságai: FTC és MTK (1908–1943). Korall 81. sz. (2020) 100–137.

A történetírás terhe. A magyar historiográfia rendhagyó története. Budapest: Kijárat Kiadó, 2021.

Teljes publikációs lista

Jelenlegi kurzusok

Globális jelenségek a 20. század első felében: ideológia, gazdaság, társadalom

Globalizációtörténet: kulcsszavak és kelet-közép-európai nézőpontok

Bevezetés a modern magyar populáris kultúra történetébe

Korábbi oktatási tevékenység

2021
A focitól a moziig: a magyar popkultúra globalizációja 1945-ig (szeminárium, ELTE TáTK)

2018-2020
kreatívírás-kurzusok (Werk Akadémia)