Tamás Ágnes, Ph.D.

habilitált egyetemi docens

Érdeklődési terület: 19–20. századi hazai és külföldi vizuális források, elsősorban élclapok, illetve karikatúrák kutatása, ellenségképek és sztereotípiák összehasonlító elemzése, valamint sajtótörténet és sajtóirányítás.

E-mail: tamas.agnes@szte.hu
Telefon: (+36) 62-544-804

Iroda: Egyetem utca 2, 3204. szoba

Tamás Ágnes, egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Jelenkortörténeti Tanszék oktatója. Fő kutatási területe a 19–20. századi hazai és külföldi vizuális források, elsősorban élclapok, illetve karikatúrák kutatása, ellenségképek és sztereotípiák összehasonlító elemzése, valamint sajtótörténet és sajtóirányítás.

2008-ban szerzett történelem-német szakos tanári oklevelet a Szegedi Tudományegyetemen. Ugyanitt védte meg 2012-ben doktori (PhD) disszertációját. 2021-ben habilitált a Pécsi Tudományegyetemen. 2022-ben nevezték ki docenssé.

PhD-értekezésében az 1860-as és 1890-es évek élclapjainak nemzetiségi sztereotípiáit hasonlította össze, majd kutatásait OTKA posztdoktori ösztöndíjjal folytatta, s az 1914 és 1947 közötti időszak ellenségképeit elemezte karikatúrákon. Következő kutatási témája a sajtóirányítás témakörét járja körbe a kiegyezést követő években elsősorban levéltári kutatásokra alapozva (NKFI-projekt). Ezzel párhuzamosan 2013 óta több kutatócsoport munkájában vett (MTA-ELTE Válságtörténeti kutatócsoport), illetve vesz (SZTE BTK Identitás- és Kultúrakutató Központ, Eötvös József levelezésének kiadása) részt. Rendszeresen előad hazai és külföldi konferenciákon, valamint publikál magyar és idegen nyelven. 

A Szegedi Tudományegyetemen előbb az Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszéken (Modernkori Magyar Történeti Tanszék) oktatott a dualizmus korához kapcsolódó és kutatásmódszertani tárgyakat. A Jelenkortörténeti Tanszéken historiográfiát és Magyarország Horthy-korszakbeli történetéről szóló kurzusokat tart. 2019 óta a Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Program titkára.

Szakmai önéletrajz

Tamás Ágnes

Születés helye, ideje: Baja, 1983. október 6.
Munkahely címe: Szegedi Tudományegyetem, BTK, Jelenkortörténeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
Tel.: (+36) 62-544-804, fax: (+36) 62-544-464
E-mail cím: tamas.agnes@szte.hu

Felsőfokú tanulmányok

2021

Habilitáció (Pécsi Tudományegyetem)

2012

PhD-fokozat (az értekezés címe: Nemzetiségi sztereotípiák – összehasonlító perspektívában, summa cum laude, SZTE BTK)

2008–2011

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program

2003–2008

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Történelem – német szakos bölcsész és tanár

Nyelvismeret

2002

Felsőfokú, C típusú, államilag elismert nyelvvizsga német nyelvből

2002

Középfokú, C típusú, államilag elismert nyelvvizsga angol nyelvből

Munkahelyek

2017–2020

SZTE BTK, Modernkori Magyar Történeti Tanszék (tudományos munkatárs), SZTE BTK Identitás- és Kultúrakutató Központ

2017

MTA BTK, Filozófiai Intézet (tudományos munkatárs)

2014–2016

SZTE BTK, Modernkori Magyar Történeti Tanszék (tudományos munkatárs)

2013

MTA-ELTE Válságtörténeti kutatócsoport (tudományos segédmunkatárs)

Idegen nyelvű konferenciaelőadások 2015 óta

2019. 5. 30.

Depicting the Enemy in the First World War. A Comparison of German, Austrian and Hungarian Caricatures. (Budapest Történeti Múzeum)

2018. 12. 11.

Die Tschechen in ungarischen Witzblättern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. (Internationale Konferenz anlässlich des 200. Geburtstags und des 115. Todestags von F. L. Rieger, Prága)

2018. 6. 26.

Election Campaign Tools in Comic Newspapers (1867–1872). (ISHS 30. konferenciája, Tallinn)

2017. 9. 6.

Namen als jüdische Identitätsattribute und als Mittel des Humors oder der Verspottung in den Witzblättern (1882–1883). (4th International Conference on Onomastics, Baia Mare)

2017. 7. 5.

Arrogante Südslawen – Paprika – Bier. Ethnische Stereotypen der ungarischen und österreichischen Witzblätter in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Mogersdorf Symposion, Lendva)

2015. 12. 2.

Old-new enemies in caricatures in the first years after the Second World War (1945–1947) (Sofia, Bulgarian Academy of Sciences)

2015. 9. 2.

Namen der jüdischen Figuren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in österreichischen und ungarischen Witzblättern (3rd International Conference on Onomastics, Baia Mare)

2015. 6. 30.

New States – Old-new elements of nationalism in caricatures (1919–1921), (Brno, Mašaryk University)

Magyar nyelvű konferenciaelőadások 2015 óta

2019. 10. 3.

Sajtóirányítás és humor, 1867–1869 (VI. Interdiszciplináris humorkonferencia, Eger)

2019. 8. 30.

Az erőszak megjelenítése karikatúrákon (HIK, Szeged)

2018. 8. 31.

Kulturális örökség és humor. Himnusz- és Szózat-paródiák a kiegyezést követő évek élclapjaiban (1867–1872) (HIK, Szentendre)

2018. 4. 25.

Az országgyűlés és az országgyűlési választások az élclapok hasábjain (1867–1872) (SZTE BTK)

2017. 11. 30.

A kiegyezés mellett és ellen kampányoló sajtó az élclapokban (SZTE BTK)

2017. 11. 15.

Identitás és radikalizmus lenyomatai karikatúrákon (SZTE BTK)

2017. 10. 12.

Élclapok első világháborús ellenségképei (SZAB, Szeged)

2017. 10. 10.

A kiegyezés szatirikus ábrázolása a dualizmus korának élclapjaiban. Kampány a kiegyezés ellen és mellett (Csongrád megyei levéltári napok, Hódmezővásárhely)

2017. 9. 28.

Az 1917. évi oroszországi események karikatúrák tükrében (Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest)

2017. 9. 15.

Kultikus figurák karikatúrákon (V. Interdiszciplináris humorkonferencia, Piliscsaba)

2016. 8. 26.

Kivándorlás a karikatúrákon (1901–1905) (HIK, Gödöllő)

2015. 11. 26.

Szövetségesből ellenség. Olaszok és Olaszország karikatúrákon (SZAB, Szeged)

2015. 10. 7.

Háborús hétköznapok a Borsszem Jankó rajzainak tükrében (Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest)

2015. 8. 28.

Numerus clausus a karikatúrákon (HIK, Sárospatak)

Tagságok és tisztségek

2019. 9. 1-től:  Történelemtudományi Doktori Iskola Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Program titkára

MTA köztestületi tag, Magyar Történelmi Társulat, Hajnal István Kör –  Társadalomtörténeti Egyesület és az MTA Sajtótörténeti Munkabizottságának tagja

Kutatási érdeklődés

19–20. századi hazai és külföldi vizuális források, elsősorban élclapok, illetve karikatúrák kutatása, ellenségképek és sztereotípiák összehasonlító elemzése, valamint sajtótörténet és sajtóirányítás.

Részvétel kutatási projektekben és kutatócsoportokban

2017

SZTE BTK Identitás- és Kultúrakutató Központ, fiatal kutató

2017

Államhatalom és politikai sajtó Magyarországon (1861–1875), NKFI, közreműködő

2016

Eötvös József levelezésének kiadása (MTA BTK, Filozófiai Intézet), NKFI, közreműködő

2014–2016

Élclapok nemzetiség- és ellenségképei a párizsi békék között (1919–1947), OTKA PD, témavezető

2013

MTA-ELTE Válságtörténeti kutatócsoport, közreműködő

Válogatott közlemények

  • Könyvek

Sziszifuszok küzdelme. Kormányzat és sajtópolitika Magyarországon, 1860–1875. (Deák Ágnessel). Pécs: Kronosz Kiadó, 2021.

A magyar parlament karikatúrákon (1867–1989). Budapest: Országház Könyvkiadó, 2021.

„Talpra magyar, hí az urna!” Választások és választási kampányeszközök élclapokban (1867–1875). Szeged: Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2020.

A magyar politikai karikatúra története. Budapest: Országház Könyvkiadó, 2018.

Propagandakarikatúrák ellenségképei Szarajevótól Párizsig. Budapest: Kalligram, 2017.

Nemzetiségek görbe tükörben. 19. századi nemzetiségi sztereotípiák Magyarországon. Pozsony: Kalligram, 2014.

  • Tanulmányok

Sajtószabadság és sajtóirányítás élclapokbeli megítélése a kiegyezés első éveiben (1867–1868). Történelmi Szemle, 2021. 1. sz. 75–97.

Mocking Nation Building and Identity: An Analysis of Caricatures in Hungarian, Romanian, Serbian, and Slovak Satirical Periodicals in the mid to late Nineteenth Century. Istraživanja, 2020. No. 31. 150–182.

Himnusz- és Szózat-paródiák a kiegyezést követő évek élclapjaiban (1867–1872). Irodalomismeret, 2018. 4. sz. 73–91.

Election campaign tools in Hungarian humour magazines in the second half of the 19th century. European Journal of Humour Research, 2018. Vol. 2. 40–59.

Karikatúrák a propaganda szolgálatában (1939–1944). Századok, 2017. 2. sz. 407–442.

Old-new enemies in Hungarian and Yugoslav caricatures after the Second World War (1945–1947). Istraživanja, 2017. No. 28. 171–188.

„Monsieur János, valójában mit akar? Különben is, a glóbuszát meghagytam Önnek!” Területveszteségek és gyarapodások élclapok karikatúráin (1919–1921). Aetas, 2016. 2. sz. 52–69.

Névmagyarosítás, személy- és földrajzi nevek az élclapokban a tiszaeszlári vérvád időszakában (1882–1883). Névtani Értesítő, 2015. 37. sz. 157–168.

Teljes publikációs lista (MTMT)

Oktatói tevékenység

2014 februárjától
Módszertani, historiográfiai és a 19. századi magyar történelemhez kapcsolódó szemináriumok és előadások tartása (SZTE BTK, Modernkori Magyar Történeti Tanszék, SZTE BTK Jelenkortörténeti Tanszék)

2011. október–2015. június
Német nyelvtanár (SZTE Eötvös Loránd Kollégium, óraadó)

2009. február–2011. május
19. századi magyar történelemhez kapcsolódó szemináriumok vezetése (SZTE BTK, Modernkori Magyar Történeti Tanszék)

Jelenleg oktatott kurzusok

Magyarország története a Horthy-korszakban

A jelenkortörténet-írás története