Szakmai önéletrajz

Bencsik Péter

Születési hely, idő: Kaposvár, 1971. július 17.
Munkahely címe: Szegedi Tudományegyetem, BTK, Jelenkortörténeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
Tel.: (+36) 62-544-865, fax: (+36) 62-544-464
E-mail: bencsikp@yahoo.com

Tanulmányok

2019

Habilitáció (Pécsi Tudományegyetem)

2000

Ph.D. disszertáció megvédése, fokozatszerzés (summa cum laude)

1995–1998

Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, Ph.D.-képzés

1993–1994

University of Wolverhampton, UK, Tempus-ösztöndíj

1991–1995

József Attila Tudományegyetem, Szeged, Kelet-Európa története speciális képzés

1989–1995

József Attila Tudományegyetem, Szeged, földrajz-történelem szak

1985–1989

Ady Endre Gimnázium, Nagyatád

Munkahelyek

2021–

Szegedi Tudományegyetem, egyetemi docens

2011–2021

Szegedi Tudományegyetem, egyetemi adjunktus

2007–2009

Szegedi Tudományegyetem, MTA Bolyai-ösztöndíjas

2001–2004

Szegedi Tudományegyetem, tudományos segédmunkatárs

1999–2000

József Attila Tudományegyetem, Szeged, polgári szolgálatos

Nyelvismeret

1999

“C” típusú alapfokú (B1) német nyelvvizsga, Budapest

1995

“C” típusú középfokú (B2) angol nyelvvizsga, Budapest

1994

Cambridge Advanced English, (C1) Wolverhampton

egyéb

cseh (B2 szint, hivatalos nyelvvizsga nélkül), szlovák (szövegértés), francia (kezdő)

Szerkesztési gyakorlat

2003–

Aetas szerkesztőbizottsági tag

2002–

kötetszerkesztés, internetes adatbázisok szerkesztése

1994–1995

Documenta Historica, társszerkesztő

Elnyert ösztöndíjak, támogatott pályázatok, kutatócsoport-tagság

2019–

MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti kutatócsoport-tagság

2016–

Trianon 100 MTA Lendület kutatócsoport-tagság

2015–2018

OTKA Alapkutatási pályázat

2015

OTKA Publikációs pályázat

2007–2009

MTA Bolyai János Kutatói ösztöndíj

2005–2006

HEFOP Bölcsész Konzorcium (két pályázatban résztvevő)

2001–2004

OTKA Posztdoktori ösztöndíj

1998–1999

Soros Alapítvány ösztöndíja a Ph.D. disszertáció befejezésére

1994–1995

Pro Cultura Renovanda Hungariae

1993–1994

Tempus-ösztöndíj, University of Wolverhampton, UK

Konferencia-előadások 2014 óta

1. Alternatívák a nemzetiségi kérdés megoldására a két háború közötti Csehszlovákiában és Magyarországon / Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu a v Maďarsku. Selye János Egyetem, Révkomárom, 2014.04.25–26.
Előadás címe: Magyar kisebbségi érdekérvényesítés a prágai Nemzetgyűlésben 1920–1925 / Zastupování zájmů maďarské menšiny v národním shromáždění

2. Az 1945-ös választások hetvenedik évfordulója. Emlékpont, Hódmezővásárhely, 2015.11.04.
Előadás címe: Az 1945-ös választások Hódmezővásárhelyen

3. East Central Europe in the First Half of the 20th century – Transnational Perspectives. Universität Leipzig, Lipcse, 2016.01.14–16.
Előadás címe: Border regimes in the Dual Monarchy, Hungary and Czechoslovakia. A longue durée perspective.

4. 1956 és a szocializmus: válság és újragondolás. Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2016.09.08–10.
Előadás címe: Társadalmi önszerveződés és a hatalom a forradalom kitörése előtt

5. International Junior Workshop for Slavic and Eurasian Studies, UCL SSEES–SZTE, London–Szeged 2016. 09.19–25.
Előadás címe: Cold Wars among the Eastern European Communist States

6. Magyarország 1956-2016: Átélhető történelem, 1956. MNL Csongrád megyei Levéltára, Szeged, 2016.10.12.
Előadás címe: A[z 1956 utáni] megtorlás jogi háttere

7. Poznań – Budapest 1956. PTE BTK, Pécs, 2016.10.14.
Előadás címe: Social Self-organization in Hungary and in Czechoslovakia in 1956

8. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása, valamint helye az oktatásban. SZTE BTK, Szeged, 2016.10.15.
Előadás címe: Csehszlovákia Kommunista Pártja és a csehszlovák állambiztonság reakciói a magyar forradalomra

9. Az 1947-es választások hetvenedik évfordulója. Emlékpont, Hódmezővásárhely, 2017.09.07.
Előadás címe: Az 1947-es választás a blokk többi választásának tükrében

10. International Workshop in Slavic and Eurasian Studies, SZTE, Szeged, 2017.09.11.
Előadás címe: The Iron Curtain, the Border Zone and the Border Strip in Hungary and in Czechoslovakia from 1948 to 1964

11. Csongrád Megyei Levéltári Napok, Szeged, 2017.10.09.
Előadás címe: Az 1947-es választások Hódmezővásárhelyen

12. Association for Borderland Studies World Conference, Universität Wien, Bécs, 2018.07.10–11.
Előadás címe: The New Borders as Local Economic Possibility? – the Case of Post-1920 Hungary

13. Association for Borderland Studies World Conference, CEU, Budapest, 2018.07.13–14.
Előadás címe: Border Regimes in the East and in the West

14. Műhelykonferencia az 1968-as csehszlovákiai események 50. évfordulója alkalmából, Beregszász, 2018.12.13.
Előadás címe: Prága és az Ötök. Mi motiválta a katonai intervenciót 1968-ban?

15. Assimilation in the Borderlands – International scientific conference, Český Těšín, 2019.06.14.
Előadás címe: Border Regimes and the Assimilation of Minorities in Modern-age Europe

16. Történelem és erőszak. A Hajnal István Kör éves konferenciája, Szeged, 2019.08.30.
Előadás címe: Erőszak és az államhatárok. Elméleti megfontolások

17. 1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetősége. Interdiszciplináris jelenkor-történeti és politológiai konferencia. Szeged, 2019.11.29.
Előadás címe: A kommunista Csehszlovákia megítélései Csehországban 1989 után

18. XX. magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion. ELTE ÁJTK,  Budapest, 2020.02.14.
Előadás címe: A csehszlovák „határrezsim” reformja a prágai tavasz idején

19. Határ – határhelyzet – határátlépés. A Hajnal István Kör éves konferenciája, Pécs, 2020.08.28.
Előadás címe: Államérdek vs. nemzeti érdek? Territorializálódás a Trianon utáni Magyarországon

20. „Ellenállni a gonosznak” Konferencia a 70 éves Karsai László tiszteletére. Zoom, 2020. 09.25.
Előadás címe: Antiszemita útlevél- és migrációs politika a magyar, szlovák és cseh területeken 1938–1945

21. Transformation durch Globalisierung in Zentraleuropa. Research Center for the History of Transformations, Universität Wien. Bécs, 2021.10.08.
Előadás címe: Globalisation and Territorialisation during 20th-century Hungarian Transformations

22. Trianon, 100 évvel később. Határokon átnyúló együttműködés Közép- és Kelet-Európában. Institut français en Hongrie, Budapest, 2021.10.27.
Előadás címe: Átjárható vagy zárt határok? Területesítés és nemzetépítés a Kárpát-medencében a 20. század első negyedében

23. A történelemoktatás és -kutatás 100 éve a Szegedi Tudományegyetemen: centenáriumi konferencia. Szeged, 2021.11.03.
Előadás címe: A dunai vízlépcsők építésének politikai problémái: viták a KGST-tagok között, 1949–1966

24. Kádár-korszak, kádárizmus, korlátozott mozgástér: magyar modell? Miskolc, 2022.09.01.
Előadás címe: A globalizáció hatása a határrezsim liberalizálódására a Kádár-korszak második felében

25. Találkozások az osztrák–magyar határ mentén a 20. században. Szombathely, 2022.09.14.
Plenáris előadás címe: Az osztrák–magyar határ a 20. században: territorializálódás, határrezsimek, erőszak

26. Konfliktusok a hidegháborúban. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága online konferenciája, 2022.10.11.
Előadás címe: Egy jegelt konfliktus: magyar–csehszlovák ellentétek 1949 és 1967 között

27. Transnational Territorialization Processes and Economic Entanglements in Eastern and East Central Europe since World War II. GWZO / HistGlob Workshop, Budapest, 2022.10.12.
Előadás címe: Border Regimes and Globalisation: the Hungarian and Czechoslovak Cases