Jelenlegi kurzusok

Őszi félév

Csehszlovákia története, 1918–1948 (MA előadás)

Európa története 1945 után a források tükrében (BA szeminárium)

Közép- és kelet-európai összehasonlító társadalom- és politikatörténet (BA előadás)

A jelenkori egyetemes történelem alapjai (osztatlan tanári előadás)

Kelet-Európa története a két világháború között (osztatlan tanári szeminárium)

Tavaszi félév

A kelet-közép-európai kommunista rendszerek összehasonlító politikatörténete (BA előadás)

Csehszlovákia története, 1948–1992 (MA előadás)

Hidegháború a szovjet táboron belül, 1945–1990 (MA szeminárium)

Az 1944–1990 közötti magyar történelem forrásai (osztatlan tanári szeminárium)

Korábbi kurzusok

Magyarország története, 1944–1956 (BA előadás)

A Kádár-korszak, 1956–1988 (BA előadás)

Az I. világháború története (BA szeminárium)

A Párizs környéki békék története, 1919–1923 (BA szeminárium)

Az államszocialista Lengyelország és Csehszlovákia, 1945–1990 (MA szeminárium)

Bevezetés Európa XX. századi kisebbségtörténetébe (MA előadás)

Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében (MA szeminárium)

Bevezetés az államszocializmus kori forrásokba

Magyarország szovjetizálása, 1944–1949

A Rákosi-diktatúra története, 1949–1956

Megtorlás és konszolidáció a Kádár-rendszerben, 1956–1963

Magyarország története 1963–1990

A magyar állam története 1945–1989