Bencsik Péter, egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Jelenkortörténeti Tanszéke, illetve az ott működő Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Program oktatója. Fő kutatási területe Kelet-Közép-Európa, azon belül főleg Magyarország és Csehszlovákia jog- és politikatörténete, továbbá az államhatárok, határátkelések, utazási okmányok története.

1995-ben szerzett földrajz-történelem szakos tanári oklevelet a szegedi József Attila Tudományegyetemen, ahol a Kelet-Európa története speciális képzést is elvégezte. 2000-ben sikerrel védte meg doktori (PhD) disszertációját a Pécsi Tudományegyetemen. 2019-ben habilitált.

Tudományos munkásságát Szegeden, egyetemi hallgatóként kezdte végezni Pándi Lajos docens Köztes-Európa története kutatócsoportjában. Doktori hallgatóként kezdte kutatni a dualizmus és a Horthy-korszak magyar úti okmányainak és határátkeléseinek történetét, majd OTKA posztdoktori ösztöndíjjal az 1945 és 1989 közötti korszakra is kiterjesztette vizsgálatait. A Szegedi Tudományegyetemen előbb a Legújabbkori Egyetemes Történeti, majd az Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszéken lett oktató. 2007-től Bolyai ösztöndíjjal az 1956-os forradalom előzményeit kutatta.

Következő kutatási témája Csehszlovákia története lett, ahol elsősorban az ötvenes és hatvanas évek korszakát, valamint a határok, határátkelés témáját kutatja.

Rendszeresen előad hazai és külföldi konferenciákon, valamint publikál magyar és idegen nyelvű tanulmányokat. Tíz kötet szerzője vagy társszerzője, emellett általános iskolai történelem tankönyveket és felsőoktatási anyagokat is készített.

2003 óta a szegedi Aetas történettudományi folyóirat társszerkesztője. 2011-ben nevezték ki adjunktussá, azóta egyúttal a Történeti Intézet MTMT-felelőse is. 2021-től docensként dolgozik.