Válogatott publikációk

Border Regimes, Freedom of Movement, and Globalization: The Hungarian and Czechoslovak Cases. Comparativ, vol. 34. (2024) no. 1-2, 152–173.

Reform vagy forradalom? A szocializmus útkeresése az ötvenes évek közepén Kelet-Közép-Európában. Pécs: Kronosz Kiadó, 2023. 285 p.

Border Regimes in Twentieth Century Europe. Abingdon: Routledge, 2022. 142 p.

Demarkációs vonaltól államhatárig. A határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években. Budapest: ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2022. 156 p.

The New Borders as Local Economic Possibility? The Case of Post-1920 Hungary.  European Review of History / Revue européenne d’histoire, vol. 27 (2020) no. 6, 763–784.
 
Kelet és Nyugat között. Államhatárok, úti okmányok, határátlépés Magyarországon és Csehszlovákiában (1945–1989). Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2019. 440 p.
 
Hódmezővásárhely politikai élete 1944–1950 között. Hódmezővásárhely: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, 2018.
 
“A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy!” Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai. (Mitrovits Miklóssal közösen) Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2018. 924 p.
 
Hidegháborúk a kelet-közép-európai államszocialista államok között. Múltunk, 62. évf. (2017) 3. sz. 152–189.
 
Csehszlovákia története dokumentumokban. Budapest: Napvilág Kiadó, 2016. 517 p.
 
Az európai népi demokratikus és szocialista országok alkotmányainak összehasonlító vizsgálata. Múltunk, 57. évf. (2012) 3. sz. 153–205.
 
Az MDP értelmiségi határozata és az 1956. őszi “funkcionárius-vita”. Aetas, 24. évf. (2009) 2. sz. 87–103.
 
A magyar úti okmányok története 1945–1989. (Nagy Györggyel közösen) Budapest: Tipico Design, 2005. 275 p.
 
A magyar úti okmányok története 1867–1945. Budapest: Tipico Design, 2003. 179 p.
 
Helységnévváltozások Köztes-Európában 1763–1995 / Place-name Changes in Europe-Between 1763–1995. Budapest: Teleki László Alapítvány, 1997. 344 p.