Mezey Csaba Bence 2018 óta tanszékünk doktori hallgatója. Kutatási témája az 1945 utáni fegyveres konfliktusok a Távol-Keleten, illetve a gerilla-hadviselés és -elhárítás története.

– Miért választottad a történészi pályát? Miért vágtál bele a doktori képzésbe?

Már gyerekként is nagyon érdekelt a történelem. Főleg görög és római mitológiával foglalkoztam, kedvenc könyveim az Iliász és az Odüsszeia voltak. Kamaszként érdeklődésem a világháborúk és a holokauszt felé mozdult el. Minden könyvet elolvastam a témáról, amihez csak hozzáfértem, de ma már sajnos nincs sok időm ilyesmire.

A doktori képzés elvégzése mindig is szerepelt a terveimben, és örülök, hogy a sikeres felvételi után itt folytathatom a tanulmányaimat.

– Mit gondolsz, miért fontos a történelemmel foglalkozni? Van-e történészi „ars poeticád”?

Az én „ars poeticám”, ha lehet így fogalmazni, az objektivitásra való törekvés. Természetesen ezt nem mindig sikerül teljes mértékben elérnem, de igyekszem ehhez tartani magam. Azt pedig, hogy miért fontos a történelemmel foglalkozni, George Santayana híres mondatával foglalnám össze: „Akik nem emlékeznek a múltra, annak megismétlésére ítéltetnek.”

– Miben látod a kutatásaid jelentőségét, miért érdekes ez a téma a számodra?

Magyarországon viszonylag kevesen foglalkoznak a vietnami háborúval, az azt megelőző gyarmati konfliktusokkal pedig még kevesebben. Ellentétben a világháborúkkal, melyet rengetegen kutatnak itthon és külföldön is, ezeket az 1945 utáni háborúkat mintha elfelejtette volna a hazai szakma, és különösen a közvélemény. Mivel gerillaharcászattal (is) foglalkozom, amely napjainkban is meghatározó hadviselési forma, a gyarmati konfliktusok témába integrálása magától értetődő volt.

– Mit tartasz szakmai pályafutásod eddigi legfontosabb eredményének? Mire vagy a legbüszkébb?

Sok mindenre büszke vagyok, de talán a legmeghatározóbb pillanat az volt, amikor elfogadták az egyik kéziratomat a Hadtudományi Szemle munkatársai. Számomra ez azt jelenti, hogy a hivatásos katonaság értékesnek találja a munkám, ami büszkeséggel tölt el. Úgy érzem, fiatal kutatóként máris ajtót nyitottam arra a közegre, ahol lennem kell.

– Mit érzel a legnagyobb kihívásnak a kutatásaiddal és általában a doktorandusz-léttel kapcsolatban?

A kutatásommal kapcsolatban nem panaszkodhatom. Hála a digitalizálásnak és a szabad hozzáférésnek, még a külföldi levéltári források megszerzése sem ütközik nehézségekbe. A doktorandusz-lét sajnos nem ilyen egyszerű, rengeteg időt és energiát kell belefektetni ahhoz, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű kutatási anyagot lehessen beszerezni, majd a tulajdonképpeni kutatást elvégezni, és publikálni.

– Milyen szakmai munkában veszel részt a doktori programon kívül?

Az újraalapítása óta tagja vagyok a Szegedi Történészhallgatók Egyesületének (SZETE). Bár nem vállaltam benne vezető pozíciót, mindenben igyekszem segíteni az egyesület tevékenységét, legyen az konferencia, társasjáték-tervezés, óraadás, ilyesmi.

– Mik a terveid a jövőre nézve?

A doktori cím megszerzése után nem áll szándékomban itt maradni, külföldön szeretnék majd elhelyezkedni kutatóként, vagy oktatóként. Tudom, hogy ez nehéz lesz, de mindenképpen Magyarországon kívül szeretnék érvényesülni.

– Mit csinálsz, amikor épp nem kutatsz, tanulmányt írsz vagy konferenciázol? Lássuk a doktorandusz mögött az embert!

Szabadidőmben olvasok vagy a kollégáimmal vagyok, akik egyben a legjobb barátaim is.

*

Díjak, ösztöndíjak

  • XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Had- és Rendészettudományi Szekció, Hadművészet története, különdíj

Publikációk

  • Mezey Csaba Bence: A felkelő Nap a dzsungelben – esőerdei harcok Malajziában 1941-42. In: Ferwagner Péter Ákos (szerk.): Tehetségek a történettudomány szolgálatában II. Történelem szakos hallgatók diákköri dolgozatai. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2015. 77-97.
  • Mezey Csaba Bence: A maláj kommunista gerillák leverése: a COIN diadala.  Hadtudományi Szemle, 12. évf. (2019) 1. sz. 129-141.
  • Mezey Csaba Bence: „La sale guerre” A maláj válság és az indokínai háború összehasonlítása. In: Kiss Gábor Ferenc (szerk): „Sapere Aude”. A Szegedi Történészhallgatók Egyesületének Első Konferenciája Tanulmánykötete. Belvedere Meridionale, Szeged, 2019. 95-107.
  • Mezey Csaba Bence: „Winning the Hearts and Minds” – The Malayan Emergency and its Outcome. In: Bihari Erika – Molnár Dániel – Szikszai-Németh Kendrin: Tavaszi Szél / Spring Wind 2019 Tanulmánykötet III. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 2020. 759-768.